Chirurg, transplantolog. Zastępca dyrektora ds. medycznych Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant". Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Podyplomowego Szkolenia koordynatorów transplantacyjnych. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej w latach 2010 – 2014. Autor i współautor badań, opracowań, publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa ludzkich narządów przeznaczonych do przeszczepienia.