Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Świętokrzyski konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, European Society for Organ Transplantation oraz European Federation International Society for Digestive Surgery. Współautor podręcznika chirurgii ogólnej dla stomatologów. Autor wielu wystąpień zjazdowych oraz publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych z dziedziny transplantologii. Wieloletni nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.