Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej. Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Past – prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. członek Krajowej Rady Transplantacyjnej. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego.. Kierownik zespołu roboczego do spraw opracowania nowych zasad kwalifikacji do leczenia przeszczepieniem nerki. Członek Rady Programowej „Medycyny po Dyplomie” oraz komitetów redakcyjnych: Nefrologia i Dializoterapia Polska, Annals of Transplantation, Forum Nefrologiczne, Transplantation Proceedings (2011-2015). Autor kilkuset publikacji w czasopismach naukowych, autor i współautor licznych rozdziałów w podręcznikach w dziedzinie transplantologii. Współtwórca programu nauczania transplantologii klinicznej w ramach szkolenia przed dyplomowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.